«Старий Імператор – Молодий Імператор»

З незапам’ятних часів у країнах Південно–східної Азії велике поширення має такий тип шкіл, які називають сімейними. Знання – будь то наука, філософія, бойове мистецтво, медицина і т.д. – передавалося в більшості в межах даної родини. Мета такого підходу – виживання в суспільстві.
Кожна правляча династія вводила в суспільство так звані культурні перетворення. Пильної уваги завжди заслуговували бойові мистецтва, адже це сфера, яка за всіх часів була кузнею борців за справедливість.
Доноси на родини, в яких культивували бойові мистецтва, в більшості закінчувалися трагічно. Усе, що приховується – значить протизаконно, якщо протизаконно, значить несе пряму загрозу владі. Такий метод знищував культуру, генофонд. Порятунок був в одному – почати відкрито проводити навчання. У школах проводилася інспекція, мета якої – виявлення неблагонадійних настроїв.
До багатьох шкіл направлялися експерти, які вивчали даний напрямок з метою відбору ефективної техніки для застосування в армії.

Як правило, багато майстрів були патріотами і високоосвіченими людьми, вони не хотіли, щоб мистецтво, яке викладається ними, було направлене проти народу. Цієї долі не уник і Він Чун. Всередині школи була негласна угода про не передачу істинних знань непосвяченим і чужоземцям. Тому навчання велося у двох напрямках – т.зв. загальне (відкрите), тобто поверхневе навчання для «студентів» – «Молодий Імператор» і закрите для посвячених учнів – «Старий Імператор» . Строгий і суворий відбір учнів дозволяв у такий спосіб тримати в таємниці істинне знання даної школи.

Більшість сучасних «майстрів» Він Чун у Європі та ін. країнах перебувають на рівні «СТУДЕНТА» і не підозрюють, що той Він Чун, який вони пропагують, є всього лише маленькою частиною «Молодого Імператора».
Той Він Чун, що вивчається в традиції «Старого Імператора» дуже сильно відрізняється від «Він Чун», що культивується в широких масах. Побачивши ту глибину знань, які містить «Старий Імператор», більшість з них були б неабияк вражені у своїй необізнаності і через незнання виявилися б неготовими до такого повороту подій, що ламають весь стереотип відносно Він Чун, який вони вивчають.

Маючи велике почуття гумору, майстри, які знають «Старого Імператора», навчають іноземців за суперспрощеною методикою, лише давши відчути смак, тобто «хоча долька апельсина і дає уявлення про апельсин, проте це всього лише долька».