Phát triển Vịnh Xuân quyền phái tại Ucraina. Võ sư Astashev Igor Vladimirovich


Vịnh Xuân quyền phái bắt đầu phát triển ở Ucraina từ năm 1991 khi chưởng môn Vịnh Xuân Công phu trường phái Việt Nam Huỳnh Ngọc Ẩn tới Odessa. Ông đến đây theo lời mời của những người yêu thích võ thuật phương đông. Trong số họ có những người theo học karate, Dziu-dzitsu, Ushu, Công phu và khí công. Trong số họ có Astashev Igor, người có kinh nghiệm nghiên cứu các môn Tai-sư-uan, Bagua, khí công, ai-ki-đô, về sau trở thành môn sinh của chưởng môn Huỳnh Ngọc Ẩn và được giao giám quản võ đường của ông tại Ucraina. Từ Moskva hàng tháng võ sư Huỳnh Ngọc Ẩn đến Odessa 10  ngày để truyền thụ và hướng dẫn cho môn sinh. Các môn sinh Moskva của ông là Viacheslav Trikhin, Valeri Riabov cũng đi cùng để giúp võ sư trong việc truyền thụ và hướng dẫn cho các môn sinh Ucraina. Các bài tập Vịnh Xuân rất vất vả cả về thể chất và tinh thần, – đó là cách Võ sư Chưởng môn muốn thử thách các môn sinh xem họ có thực sự mong muốn được thụ giáo võ thuật hay không.  Nhiều người hào  hứng lúc đầu nay đã tỏ ra chán nản và bỏ học. Có người do không đủ sức khỏe, có người do không hiểu được các bài lý thuyết, có người do bận việc riêng. Đến năm 1992 chỉ còn lại 02 người đó là Igor Astashev và Dmitri Sidiropulo. (Về sau này Dmitri Sidiropulo cũng bỏ học). Từ năm 1992 ở Odessa bắt đầu tổ chức các buổi học mở rộng,  thành phần tham gia gồm những người yêu thích võ thuật và những người bình thường mong muốn học khí công Vịnh Xuân để rèn luyện thân thể.

Các buổi học này cũng có những môn sinh thuộc các trường phái Vịnh Xuân khác tham gia, ví dụ trường phái được gọi là của Trung Quốc hoặc Hồng Kông, với mong muốn nâng cao trình độ và thế giới quan. Từ cuối năm 1992, tại các buổi học, ngoài việc nghiên cứu Vịnh Xuân, còn tổ chức đánh giá phân loại môn sinh và võ sư. Trong thời gian này những môn sinh như Kravchenko Alexander, Tokan Igor, Patrati Igor, Petushenko Sergei, Glevaski Sergei, Kravchenko Larisa, Bishlega Evgeni, Balanchuk Oleg bắt đầu học Vịnh Xuân và sau đó đi sâu hơn về võ thuật. Từ mùa thu năm 1993, Chưởng môn Huỳnh Ngọc Ẩn không còn cần thiết phải thường xuyên đến Odessa nữa vì các môn sinh của ông đã tương đối nắm chắc kỹ thuật Vịnh Xuân Công phu. Nhưng các môn sinh Odessa vẫn thường xuyên về Moskva để học hỏi và được võ sư truyền thụ thêm. Trong thời gian này Astashev Igor đảm trách việc hướng dẫn Vĩnh Xuân, và Viacheslav Trikhin thường xuyên từ Moskva đến Odessa để giúp đỡ và cổ vũ tinh thần môn sinh.

Tháng Chín năm 1996 Astashev Igor mời Chưởng môn tới Odessa để tổ chức một buổi học mở rộng nhằm mang lại cho tất cả những môn sinh mới và cũ một cách nhìn mới về Vịnh Xuân, tạo cho họ một sự hào hứng và khích lệ trong học tập. Từ năm 1997 ở Odessa, Kiev và các thành phố khác bắt đầu tổ chức các lớp học do các môn sinh của Astashev Igor đảm nhiệm, đó là Tokan Igor, Kravchenko Alexander v.v. – đây là một bước ngoặt mới trong sự nghiệp phát triển Vịnh Xuân quyền phái. Tháng 6 năm 1998, Võ sư chưởng môn Huỳnh Ngọc Ẩn lại đến Odessa. Tất cả các môn sinh đều phấn khởi khi gặp võ sư và võ sư cũng rất hạnh phúc khi được gặp mặt tất cả những môn sinh mới và cũ của Vịnh Xuân quyền phái.

Kể từ đó ở rất nhiều thành phố Ucraina như Odessa, Kiev, Kharkov, Dneprodzerzhinsk, Poltava, Grebenka, Voznesensk v.v. đã mở nhiều lớp học để dạy kỹ thuật Vịnh Xuân. Bắt đầu từ mùa thu năm 2002 các lớp học được tổ chức thường xuyên 3 tháng một lần.